October 20, 2005

Perkhidmatan Cemerlang.

Suddenly, I received this letter from Human resource department, KL.

UCAPAN PENGHARGAAN PERKHIDMATAN CEMERLANG BAGI TAHUN 2004

Dengan sukacitanya saya selaku Pengerusi Panel Pembangunan Sumber Manusia, Jabatan Pengajian Politeknik dan Kolej Komuniti, Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia memilih tuan sebagai penerima Anugerah Perkhidmatan Cemerlang kerana telah menunjukkan perkhidmatan yang cemerlang pada tahun 2004.

Semoga tuan terus cemerlang dalam kerjaya.Well, Am I?

Then there will be a ceremony on 13 - 15 November 2005 at Hotel Renaissance, Kota Bharu, Kelantan.
Hihi..balik kampung.

No comments: